This week

Nhà chùa Tảo Sách – Hà Nội

Loại đá: Đá xanh đen băm mặt trừ viền 50x50x4cm

Số lượng: 2.000m2

Giá trị hợp đồng :

Thời gian thực hiện : từ tháng 10/2017 – 02/2018

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

Mail: huyenquystone@gmail.com

Hotline bán hàng (24/7) 097.889.5555