This week

Sân APK thủy điện Hòa Bình

Địa chỉ  : Hòa Bình

Loại đá : Đá ghi sáng băm mặt 40x40x3
Đá xanh đen
Đá bóc xanh rêu
Đá bó vỉa ghi sáng 18×22

Số lượng :

Giá trị hợp đồng :

Thời gian thực hiện : từ tháng 7/2018 -12/2018

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

Mail: huyenquystone@gmail.com

Hotline bán hàng (24/7) 097.889.5555