Các chứng chỉ

Để đáp ứng yêu cầu và quy định của các cơ quan Nhà Nước và tạo sự thuyết phục với đối tác, Huyền Quý Stone có đẩy đủ các giấy phép và chứng chỉ.

  1. Giấy phép kinh doanh của công ty Huyền Quý

2. Giấy chứng nhận hợp quy

3. Giấy phép khai thác

4. Hồ sơ năng lực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.